Начало        За нас        Обучение      Работа по проект        Галерия        За вас родители        Контакти

Целодневна детска градина №1 "Желязко Попниколов"- град Видин


Нашата мисия:

Да възпитаваме и обучаваме децата в духа
на европейските образователни измерения, като
създаваме възможности за индивидуално
развитие на всяко дете.

Нашите цели:

 • Включване на детето в образователния процес
         като личност с неговата индивидуална неповторимост,
  потребности, интереси
  .
 • Възпитаване на култура на поведение, стимули-
  ране на самопознанието и саморазвитието на децата.
 • Осигуряване на емоционален комфорт за всички
  деца.